H70092z Introduction to Jazz Piano I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Vít Křišťan (lecturer)
MgA. Jiří Levíček (lecturer)
Cyrille Alexandre Oswald (lecturer)
Jiří Slavík (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Jiří Levíček
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 11:00–11:45 317, Tue 11:50–12:35 317, Tue 12:40–13:25 317, Tue 13:30–14:15 317, Tue 14:20–15:05 317, Tue 15:10–15:55 317, Tue 15:10–15:55 322, Tue 16:00–16:45 322, Tue 16:00–16:45 317
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70092l Introduction to Jazz Piano I )
Přijetí ke studiu u přijímacích zkoušek. Znalost hry na klavír není podmínkou, nicméně vítáno je alespoň základní povědomí o hře na tento nástroj.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vštípit studentům základní technické dovednosti hry na klavír. První semestr je zaměřen především na správný posaz u nástroje, správné držení ruky a uvolněnost pohybového aparátu. Pokud student není seznámen s jazzovou harmonií (například u nepovinných předmětů pro studenty klasických kateder), je cílem předmětu také seznámit studenta se základy jazzové harmonie, aby byl schopen porozumět akordickým značkám.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen:
- interpretace jednoduchých klavírních cvičení;
- zvládnout hru jednoduchých schémat oběma rukama zároveň, při hře je uvolněný a užívá správný posaz u nástroje;
- porozumět akordickým značkám;
- zvládnout základní dvouhlasé vedení tercií a septim za doprovodu basové linky v levé ruce.
Syllabus (in Czech)
  • Správný posaz
  • Správné držení ruky
  • Uvolňovací cvičení
  • Cvičení na užívání váhy ruky
  • Vedení tercií a septim v rámci jazzové harmonie za doprovodu basové linky v levé ruce
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70092z