DH1007Al Angličtina A pro odbornou praxi

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/0. 15 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Hajn (lecturer)
Mgr. Ivana Jarešová (lecturer)
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Znalost jazyka: pro obory- Interpretace a teorie interpretace Kompozice a teorie kompozice - úroveň B1+ SERR; Hudební produkce úroveň - B2+/C1 SERR
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Prokázat schopnost doktoranda/doktorandky pracovat s cizojazyčnou vědeckou literaturou a komunikovat na odborná témata.
Learning outcomes (in Czech)
Být schopen vyučovat a přednášet v anglickém jazyce, osvojit si výbornou znalost hudební terminologie, orientovat se v odborné literatuře a být schopen vytvářet příspěvky v angličtině do odborné literatury.
Literature
  recommended literature
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of Music Management. Brno, JAMU 2009. info
 • Tomáš Hajn: An English-Czech Reader for Students of Music. Brno, JAMU 2012
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2012
 • Business Spotlight
 • moodle.jamu.cz
Teaching methods (in Czech)
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem. Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků http://moodle.jamu.cz/
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Délka studia: 2 roky, nutno ukončit nejpozději ve 2. roce studia.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/DH1007Al