DH1007Al Angličtina A pro odbornou praxi

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/0. 15 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Hajn (lecturer)
Mgr. Ivana Jarešová (lecturer)
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Znalost jazyka:Interpretace a teorie interpretace, Kompozice a teorie kompozice úroveň B1+ SERR; Hudební produkce úroveň B2+/C1 SERR)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Prokázat schopnost doktoranda/doktorandky pracovat s cizojazyčnou vědeckou literaturou a komunikovat na odborná témata, výborná znalost hudební terminologie.
Syllabus
  • Student/studentka si připraví na zkoušku 50 stran odborného textu (tj. vědecká studie, vybraná část monografie atd.), nejlépe vycházejícího z tématu disertační práce. Není ale podmínkou. Zkoušející prověří schopnost studenta rozumět co nejpřesněji vybraným pasážím, povede debatu nad tématem a zjistí tak jeho znalost zejména v oblasti hudební terminologie. Dále se pracuje s jinými odbornými texty, které zvolí zkoušející.
Literature
  • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
  • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
  • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
  • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
  • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
  • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Teaching methods (in Czech)
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem. Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků http://moodle.jamu.cz/
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Délka studia: 2 roky, nutno ukončit nejpozději ve 2. roce studia.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/DH1007Al