HF1024l Praktická hudební dramaturgie

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
48/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.