HF1024l Praktická hudební dramaturgie

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
48/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 11 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/11, pouze zareg.: 0/11
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.