H60231FAl Methodology II

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60231FAz Methodology II )
Absolvování předmětu Metodika I (fagot) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studium a interpretace různých hudebních stylů, hudební psychologie, shrnutí přednášené látky a příprava na SZZ.
Syllabus (in Czech)
  • - V LS III. ročníku se metodika fagotové hry soustředí na : stylové zařazení skladeb, jejich studium a interpretace, hra v odlišné akustice, hudební psychologie – její pěstování a prohlubování, hudební paměť, pozornost, vůle temperament, sebeovládání, city, tréma atp. - Způsob hry a chování před obecenstvem a odlišnosti při hře sólové, komorní a orchestrální..atp.
Literature
  • Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1958. info
  • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
  • Svoboda, F. : Vibrato (habilitační práce), JAMU, Brno 1992. info
  • Zich, J. : Prostředky výkonného hudebního umění. SPN, Praha 1958. info
  • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy - Birchards Pub. Comp. Evanston, Illinois (USA) 1958. info
  • Seltmann-Angerhofer: Das Fagott
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H60231FAl