H60231FAz Methodology II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Metodika I (fagot) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Teoretické a praktické metody výuky.
Syllabus (in Czech)
 • * V ZS III. ročníku klademe důraz na prohlubování dříve získaných poznatků. Teoretické i praktické metody výuky jsou : hra stupnic a akordů, hra legata, staccata i násobného, estetika hry, frázování, intonace, rytmus, způsob hry v různé dynamice, agogika, artikulace, tempové změny, hra melodických ozdob, používání vibrata atp.
Literature
  recommended literature
 • Seltmann-Angerhofer: Das Fagott
  not specified
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
 • Svoboda, F. : Vibrato (habilitační práce), JAMU, Brno 1992. info
 • Zich, J. : Prostředky výkonného hudebního umění. SPN, Praha 1958. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy - Birchards Pub. Comp. Evanston, Illinois (USA) 1958. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60231FAz