H60147l Instrumentation III

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60147z Instrumentation III )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Propojení metod instrumentace s metodami hudební akustiky, teorie kompozice a hudební sémiotiky. Analytické studium komorních a orchestrálních partitur soudobé hudby. Detailní rozbor sónických a tembrálních struktur.

Syllabus (in Czech)
 • Zaměřeno na propojení instrumentace s dalšími oblastmi hudební a kompoziční teorie. Vertikální a horizodtální vrstvení a spojování zvukových barev s přesahy do akustiky a elektroakustické hudby. Hudební faktura a hustota jako instrumentační nástroj. Přesahy instrumentace do sémantické struktury díla. Hudební nástroj a nástrojové obsazení jako zdroj kompozičních námětů, materiálů a technik. Studium komorních a orchestrálních partitur soudobé hudby, praktické instrumentační studie.

  Akustické aspekty instrumentačních technik.
  Spektrální rozbory zvukových barev a dílčích úseků skladeb.
  Aplikace vybraných metod elektroakustické hudby do instrumentace. Vertikální a horizodtální vrstvení a spojování zvukových barev.
  Rozšíření instrumentace o parametry prostoru, pohybu a rozmístění. Možnosti instrumentace děl typu site-specific z akustického a sémantického hlediska.

  Individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného nástrojového obsazení.
  Individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb soudobé hudby.
  Instrumentační studie zaměřená na sónické, tembrální a prostorové hudební struktury.
Teaching methods (in Czech)
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
v praxi
Assessment methods (in Czech)
zápočet+klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H60147l