H60147l Instrumentation III

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60147z Instrumentation III )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Propojení metod instrumentace s metodami hudební akustiky, teorie kompozice a hudební sémiotiky. Analytické studium komorních a orchestrálních partitur soudobé hudby. Detailní rozbor sónických a tembrálních struktur.

Syllabus (in Czech)
 • Zaměřeno na propojení instrumentace s dalšími oblastmi hudební a kompoziční teorie. Vertikální a horizodtální vrstvení a spojování zvukových barev s přesahy do akustiky a elektroakustické hudby. Hudební faktura a hustota jako instrumentační nástroj. Přesahy instrumentace do sémantické struktury díla. Hudební nástroj a nástrojové obsazení jako zdroj kompozičních námětů, materiálů a technik. Studium komorních a orchestrálních partitur soudobé hudby, praktické instrumentační studie.

  Akustické aspekty instrumentačních technik.
  Spektrální rozbory zvukových barev a dílčích úseků skladeb.
  Aplikace vybraných metod elektroakustické hudby do instrumentace. Vertikální a horizodtální vrstvení a spojování zvukových barev.
  Rozšíření instrumentace o parametry prostoru, pohybu a rozmístění. Možnosti instrumentace děl typu site-specific z akustického a sémantického hlediska.

  Individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného nástrojového obsazení.
  Individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb soudobé hudby.
  Instrumentační studie zaměřená na sónické, tembrální a prostorové hudební struktury.
Teaching methods (in Czech)
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
v praxi
Assessment methods (in Czech)
zápočet+klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60147l