H70028 Formulation of an academic text I

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jindra Bártová (lecturer)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 9:20–10:05 208, Mon 11:50–12:35 205, Tue 11:50–12:35 208, Tue 16:00–16:45 208, Thu 11:50–12:35 208
 • Timetable of Seminar Groups:
H70028/Dechy: Mon 11:50–12:35 205, Mon 11:50–12:35 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KDN a KVHI
H70028/Klavir: Thu 11:50–12:35 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KKI
H70028/Kompozice: Tue 11:50–12:35 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KBN a kompozice, diririgování
H70028/Man: No timetable has been entered into IS., Zapisují si obory KHP
H70028/Strunne: Mon 9:20–10:05 205, Mon 9:20–10:05 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KSN
H70028/Zpev: Tue 16:00–16:45 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KZP a operní režie
Prerequisites (in Czech)
úspěšně absolvovaný bakalářský stupeň studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 41 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Předmět navazuje na diplomový seminář bakalářského studia, na rozdíl od něj se
  však zabývá problematikou psaní odborného textu s převážně hudební tematikou do takové hloubky, jakou vyžaduje rozsah magisterského studia. Obsahem předmětu je přesné vymezení tématu práce a detailní stanovení její koncepce s nástinem otázek stylistiky.
Literature
 • BOKŮVKOVÁ, Vlasta - JINDROVÁ, Jana. Diplomové práce a absolventské koncerty studujících učitelství hudební výchovy. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. info
 • CHLÁDKOVÁ, Blanka. Formální úprava seminárních a diplomových prací: příručka pro studující DIFA JAMU. Brno : JAMU, 2002. info
 • KULDOVÁ, Olga. Normalizovaná úprava písemností. Praha : Fortuna, 1999. info
 • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
 • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H70028