H60105KLl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
prof. Mgr. Milan Polák (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60105KLz Instrument Playing - graduation project II )
ukončení 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
  budou převažovat skladby pozdního baroka (J.M.Molter) a raného klasicismu
  (J.V.Stamitz), vrcholného klasicismu a raného romantismu
  budou v něm převažovat skladby vzniklé po roce 1950 s důrazem na soudobé
  interpretační techniky
  LS
  Příprava a uskutečnění absolventského projektu - přehrání celého programu
  na seminářích i koncertech mimo školu, konzultace při poslechu nahrávek těchto
  vystoupení, zaznamenání projektu na CD a video
Literature
 • Brymer, J. : Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976. info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
 • University Cambridge: The Clarinet. 1995. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60105KLl