H60105KLl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
prof. Mgr. Milan Polák (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60105KLz Instrument Playing - graduation project II
ukončení 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
  budou převažovat skladby pozdního baroka (J.M.Molter) a raného klasicismu
  (J.V.Stamitz), vrcholného klasicismu a raného romantismu
  budou v něm převažovat skladby vzniklé po roce 1950 s důrazem na soudobé
  interpretační techniky
  LS
  Příprava a uskutečnění absolventského projektu - přehrání celého programu
  na seminářích i koncertech mimo školu, konzultace při poslechu nahrávek těchto
  vystoupení, zaznamenání projektu na CD a video
Literature
 • Brymer, J. : Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976. info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
 • University Cambridge: The Clarinet. 1995. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60105KLl