H60064Sl Conducting III - graduation project

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60064Sz Conducting III - graduation project )
absolvování 2. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava projektu k zakončení bakalářského studia. Další rozšiřování repertoáru.
Syllabus (in Czech)
 • Rozšiřování náplně studia - interpretace sborových skladeb a vokálně-instrumentálních děl s důrazem na období romantismu. Analýza stylových a estetických parametrů interpretace romantického stylu. Srovnání zvukovosti a barevnosti romantického stylu s jinými hudebními slohy. Zaměření dirigentské techniky na vyjádření romantického stylu ve smyslu velkých hudebních frází, práce s agogikou, vyjádření obsahovosti a vnitřního duchovního vnímání. Dirigování uvedené sborové literatury u klavíru a analýza sborových partitur. Typizace znaků interpretace oratorií, kantát romantiků a novoromantiků, rozbor orchestrální partitury vzhledem k vokálnímu partu, dynamika sboru a její korekce v kontextu instrumentace. Studium děl: Doporučená a povinná literatura v rámci zimního semestru: Vokálně-instrumentální díla z období romantismu (minimální počet 1) povinné: Gabriel Fauré: Requiem, Op. 48 Charles Gounod: Messe Brève No. 7 Antonín Dvořák: Svatební košile, Op. 69 Antonín Dvořák: Stabat Mater, Op. 58 A cappella díla povinné: Anton Bruckner: Moteta Požadavky ke zkoušce v zimním semestru: Hra partitur (na klavíru): Čtyři skladby tří různých stylových období, z toho minimálně dvě skladby a cappella.
Literature
 • Kuhn M.: Die Verzierungs Kunst in der Gesangs Musik des 16. - 17. Jahrhundert, Sandig reprint Verlag, Leipzig 1981. info
 • Pečman R.: Sloh a hudba 1600 - 1900, Problémy, otázky, odpovědi, Brno 1991. info
 • Kučera J.: Drama zrozené hudbou - Richard Wagner, Paseka, Praha 1995. info
 • Šíp L.: Česká opera a její tvůrci, Supraphon, Praha 1983. info
 • BACHTÍK, Josef: 19. století v hudbě. Praha – Bratislava : Supraphon, 1970
 • JIRÁNEK, Jaroslav: Eseje o romantizme. Praha : Panton, 1989
 • MICHAILOV, Michail K.: Štýl v hudbe. Bratislava : Opus, 1985
 • EINSTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
 • ŠEDA, Jaroslav: Oratorium, kantáta a mše od klasicismu do současnosti. Praha – Bratislava : Supraphon, 1968
 • PEČMAN, Rudolf: Sloh a hudba 1600-1900. Brno : Rektorát Masarykovej univerzity, 1991
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet, státní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60064Sl