H60064Sl Conducting III - graduation project

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Lubomír Mátl (lecturer)
doc. Josef Pančík (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60064Sz Conducting III - graduation project )
absolvování 2. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava a provedení projektu k zakončení bakalářského studia (veřejné vystoupení).

Syllabus (in Czech)
 • Studium dirigování sboru, zakončené absolventským bakalářským výkonem, obhajoba SZZ.

  - interpretační problematika skladatelů baroka
  - současný pohled na interpretaci barokní hudby
  - otázky ladění, interpretační problematika související s použitím doprovodných dobových nástrojů
  - frázování, ansámblová souhra, rozdílnost obsazení, specifičnost v obsazování sólových a sborových hlasů metodika práce při zkouškách
  - vztah melodie ke slovu, zvukomalebné motivy
  - instrumentální ornamentika, kontrapunkt
  - číslovaný bas
  - studium děl: L. Janáček: Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, Sedmdesát tisíc, J. S. Bach: Motetta, Vánoční oratorium, Janovy pašije, G. F. Händel: Mesiáš, Juda Makabejský
  - Základní interpretační problematika opery
  - schopnost hraní klavírního výtahu při práci se sborem i se sólisty
  - interpretace recitativů
  - stálá spolupráce s dirigentem a režisérem
  - řešení akustických problémů v souvislosti s jevištním uplatněním sboru
  - zvládnutí pěveckého výkonu spolu s hereckým projevem
  - otázky intonace a rytmu při zpívání mimo prostor jeviště, ladění při hraní za scénou
  - zvládání pěveckého partu při zpívání v originále
  - studium repertoáru dle dramaturgie koncertu
  - studium operní literatury: B. Smetana: Prodaná nevěsta, Libuše, Ant. Dvořák: Jakobín, Dimitrij, L. Janáček: Její pastorkyňa, G. Verdi, R. Wagner

  Nastudováním a realizací komorních partitur soudobých skladeb studenty oboru Dirigování sboru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování III (sbor). V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literature
 • Kuhn M.: Die Verzierungs Kunst in der Gesangs Musik des 16. - 17. Jahrhundert, Sandig reprint Verlag, Leipzig 1981. info
 • Pečman R.: Sloh a hudba 1600 - 1900, Problémy, otázky, odpovědi, Brno 1991. info
 • Kučera J.: Drama zrozené hudbou - Richard Wagner, Paseka, Praha 1995. info
 • Šíp L.: Česká opera a její tvůrci, Supraphon, Praha 1983. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet+zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60064Sl