H60064Sl Conducting III - graduation project

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Lubomír Mátl (lecturer)
doc. Josef Pančík (lecturer)
Supervisor
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60064Sz Conducting III - graduation project )
absolvování 2. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava a provedení projektu k zakončení bakalářského studia (veřejné vystoupení).

Syllabus (in Czech)
 • Studium dirigování sboru, zakončené absolventským bakalářským výkonem, obhajoba SZZ.

  - interpretační problematika skladatelů baroka
  - současný pohled na interpretaci barokní hudby
  - otázky ladění, interpretační problematika související s použitím doprovodných dobových nástrojů
  - frázování, ansámblová souhra, rozdílnost obsazení, specifičnost v obsazování sólových a sborových hlasů metodika práce při zkouškách
  - vztah melodie ke slovu, zvukomalebné motivy
  - instrumentální ornamentika, kontrapunkt
  - číslovaný bas
  - studium děl: L. Janáček: Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, Sedmdesát tisíc, J. S. Bach: Motetta, Vánoční oratorium, Janovy pašije, G. F. Händel: Mesiáš, Juda Makabejský
  - Základní interpretační problematika opery
  - schopnost hraní klavírního výtahu při práci se sborem i se sólisty
  - interpretace recitativů
  - stálá spolupráce s dirigentem a režisérem
  - řešení akustických problémů v souvislosti s jevištním uplatněním sboru
  - zvládnutí pěveckého výkonu spolu s hereckým projevem
  - otázky intonace a rytmu při zpívání mimo prostor jeviště, ladění při hraní za scénou
  - zvládání pěveckého partu při zpívání v originále
  - studium repertoáru dle dramaturgie koncertu
  - studium operní literatury: B. Smetana: Prodaná nevěsta, Libuše, Ant. Dvořák: Jakobín, Dimitrij, L. Janáček: Její pastorkyňa, G. Verdi, R. Wagner

  Nastudováním a realizací komorních partitur soudobých skladeb studenty oboru Dirigování sboru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování III (sbor). V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literature
 • Kuhn M.: Die Verzierungs Kunst in der Gesangs Musik des 16. - 17. Jahrhundert, Sandig reprint Verlag, Leipzig 1981. info
 • Pečman R.: Sloh a hudba 1600 - 1900, Problémy, otázky, odpovědi, Brno 1991. info
 • Kučera J.: Drama zrozené hudbou - Richard Wagner, Paseka, Praha 1995. info
 • Šíp L.: Česká opera a její tvůrci, Supraphon, Praha 1983. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet+zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60064Sl