H70097l Bigband I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Matúš Jakabčic (lecturer)
Guaranteed by
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 13:30–14:15 S15, Mon 14:20–15:05 S15
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70097z Bigband I )
Hra na nástroj. Hra z not.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je rozvíjení interpretačních a improvizačních schopností v kontextu velkého jazzového orchestru s využitím nabytých vědomostí v oblasti jazzové harmonie, intonace, aranžování a improvizace. Rozvíjení smyslu pro interpretaci ve větším kolektivu s důrazem na souhru, jednotné frázování a stylovou čistotu.

Syllabus (in Czech)
  • praktický seminář zabývající se interpretací ve větším ansámblu

    Hra ve velkém jazzovém orchestru která probíhá formou cvičení - zkoušek.
Literature
  • Nahrávky popř. noty předních big bandů (D. Redman, F. Henderson, C. Basie, D. Ellington, B. Holman, S. Kenton, G. Evans, M. Schneider, D. Holland, J. Fedchock a další). info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení - zkoušky jak celého orchestru tak jednotlivých sekcí.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H70097l