H70065l Basics of Composition Theory II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
2/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 8:30–9:15 011, Fri 9:20–10:05 011
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70065z Basics of Composition Theory II )
Zájem o vhled do oblasti výstavby uměleckého díla odvíjejícího se v čase. Doporučuje se kombinovat s předměty praktického komponování v oblasti akustické nebo elektronické a počítačové hudby a předpokládá se absolvování předmětu Základy teorie kompozice I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zimní semestr:
  1. Umělecké dílo, jeho struktura, proces a prvky jeho výstavby. Možnosti parametrizace v různých uměleckých druzích. Formotvorné možnosti parametrů.
  2. Řád, princip, forma, prvek. Specifika strukturace hudebního díla. Hierarchie prvků a její pohyblivost. Faktor kvantity a kvality prvků.
  3. Obecné výstavbové principy díla a jejich hierarchie: Vymezení terénu a rolí, posloupností a klíčů. Obecné výstavbové principy: Principy selekce a restrikce prvků.
  4. Obecné výstavbové principy: Principy hierarchizace a vyvažování a princip vztahu.
  5. Obecné výstavbové principy: Princip koexistence a návaznosti a podoby jeho aplikace.
  6. Obecné výstavbové principy: Multivariační a zcelovací principy.
  7. - 8. Organizace a náhodnost. Obecné výstavbové principy: Principy náhodnosti, neurčitosti a alternativnosti.
  9. Obecné výstavbové principy: Principy neurčitosti, oscilace, kontrapozice a latence.
  10. Minimalizace a maximalizace. Aplikace obecných principů v praxi.
  11. Principy týmové kooperace. Kompozice multimediálních děl.
  12. Kompozice a improvizace.
  13. Zápočet

  Letní semestr:
  1. Uspořádání hudby v čase. Uspořádání zvukových barev (hierarchie, vyváženost, formotvornost, průběh hustot atd.) a prostoru.
  2. Tektonika. Výběr a dramaturgie vrstev a ploch, stanovení proporcí, vztahů a hierarchií. Mikro versus makrosvět díla.
  3. Statičnost, evolučnost, konstantnost a variabilnost prvků a celků.
  4. Elementární svébytný proces, struktura, vlastnosti, třídění.
  5. Procesy v jednotlivých parametrech díla a procesy ovlivňující jeho formu.
  6. Obecná typologie procesů a jejich dramaturgie.
  7. Aplikace procesuality v současných kompozičních směrech.
  8. Transference a transcendence.
  9. - 11. K některým současným přístupům ke kompozici
  12. Závěrečné shrnutí.
  13. Zkouška
Literature
 • MEDEK, I., PIŇOS., A.: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby, JAMU, Brno, 2004. info
 • MEDEK, I.: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody, JAMU, Brno, 1996. info
 • IŠTVAN, M.: Jednohlas v soudobé hudbě, JAMU, Brno, 1989. info
 • VOGT, H.: Neue Musik seit 1945, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1982. info
 • PARSCH, A., PIŇOS, A., ŠŤASTNÝ, J.: Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů, JAMU, Brno, 2004. info
 • SUTHERLAND, R.: New Perspectives in Music, sun tavern fields, London, 1994 The Undercurrents, edited by Young R., Continuum, London, New York, 2005. info
 • VIOLA, B.: Reasons for Knocking at an Empty House, in: Writings, 1973-1984. info
 • New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition, London, 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Tvorba díla, některé současné kompoziční metody a přístupy s možnostmi aplikace kompozičních postupů při tvorbě multimediálního díla.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H70065l