H70065l Basics of Composition Theory II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
2/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H70065z Basics of Composition Theory II
Zájem o vhled do oblasti výstavby uměleckého díla odvíjejícího se v čase. Doporučuje se kombinovat s předměty praktického komponování v oblasti akustické nebo elektronické a počítačové hudby a předpokládá se absolvování předmětu Základy teorie kompozice I.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Zimní semestr:
  1. Umělecké dílo, jeho struktura, proces a prvky jeho výstavby. Možnosti parametrizace v různých uměleckých druzích. Formotvorné možnosti parametrů.
  2. Řád, princip, forma, prvek. Specifika strukturace hudebního díla. Hierarchie prvků a její pohyblivost. Faktor kvantity a kvality prvků.
  3. Obecné výstavbové principy díla a jejich hierarchie: Vymezení terénu a rolí, posloupností a klíčů. Obecné výstavbové principy: Principy selekce a restrikce prvků.
  4. Obecné výstavbové principy: Principy hierarchizace a vyvažování a princip vztahu.
  5. Obecné výstavbové principy: Princip koexistence a návaznosti a podoby jeho aplikace.
  6. Obecné výstavbové principy: Multivariační a zcelovací principy.
  7. - 8. Organizace a náhodnost. Obecné výstavbové principy: Principy náhodnosti, neurčitosti a alternativnosti.
  9. Obecné výstavbové principy: Principy neurčitosti, oscilace, kontrapozice a latence.
  10. Minimalizace a maximalizace. Aplikace obecných principů v praxi.
  11. Principy týmové kooperace. Kompozice multimediálních děl.
  12. Kompozice a improvizace.
  13. Zápočet

  Letní semestr:
  1. Uspořádání hudby v čase. Uspořádání zvukových barev (hierarchie, vyváženost, formotvornost, průběh hustot atd.) a prostoru.
  2. Tektonika. Výběr a dramaturgie vrstev a ploch, stanovení proporcí, vztahů a hierarchií. Mikro versus makrosvět díla.
  3. Statičnost, evolučnost, konstantnost a variabilnost prvků a celků.
  4. Elementární svébytný proces, struktura, vlastnosti, třídění.
  5. Procesy v jednotlivých parametrech díla a procesy ovlivňující jeho formu.
  6. Obecná typologie procesů a jejich dramaturgie.
  7. Aplikace procesuality v současných kompozičních směrech.
  8. Transference a transcendence.
  9. - 11. K některým současným přístupům ke kompozici
  12. Závěrečné shrnutí.
  13. Zkouška
Literature
 • MEDEK, I., PIŇOS., A.: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby, JAMU, Brno, 2004. info
 • MEDEK, I.: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody, JAMU, Brno, 1996. info
 • IŠTVAN, M.: Jednohlas v soudobé hudbě, JAMU, Brno, 1989. info
 • VOGT, H.: Neue Musik seit 1945, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1982. info
 • PARSCH, A., PIŇOS, A., ŠŤASTNÝ, J.: Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů, JAMU, Brno, 2004. info
 • SUTHERLAND, R.: New Perspectives in Music, sun tavern fields, London, 1994 The Undercurrents, edited by Young R., Continuum, London, New York, 2005. info
 • VIOLA, B.: Reasons for Knocking at an Empty House, in: Writings, 1973-1984. info
 • New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition, London, 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Tvorba díla, některé současné kompoziční metody a přístupy s možnostmi aplikace kompozičních postupů při tvorbě multimediálního díla.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H70065l