H601874l Chamber Play II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 14:20–15:05 S19, Fri 15:10–15:55 S19
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601874z Chamber Play II )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • V návaznosti na předchozí semestry a na dosavadní směřování jednotlivých studentů zvolit skladbu(-y) v komorním obsazení pro absolventský projekt. V úvahu přicházejí veškeré sestavy z minulých semestrů, tzn. bicí dua, tria, souborová hra, sólo s bicím souborem, spolupráce s jinými nástroji, eventuelně kombinace obojího. Pro absolventa zvolit dostatečně reprezentativní part dané kompozice, nebo zvolit skladbu pro soubor bicích nástrojů se sólistou - M. Miki: Marimba Spiritual pro marimbu sólo a trio bicích(Ongaku No Tomo, 1989), J. Thrower: Aurora borealis pro marimbu sólo a soubor bicích (Norsk Musikforlag, 1997), N. J. Živković: Uneven Souls pro marimbu sólo, mužské hlasy a trio bicích (Musica Europea, 1992), N. Rosauro: Koncert pro marimbu a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), N. Rosauro: Koncert pro vibrafon a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), J. Beck: Koncert pro tympány a sextet bicích (Kendor Music, 1985). Při nácviku dbát na preciznost souhry, dynamickou vyrovnanost a počítat též s prostředím, kde se vystoupení bude konat (akustika, dostatek prostoru pro nástroje atd.).
    V případě brzkého data absolventského projektu i nadále (v případě potřeby) práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, eventuelně spoluúčinkování na koncertech jiných studentů atd.
Literature
  • Cikrytová, Jitka: Skladatelé, sólisté a jejich tvorba pro melodické bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 2000. info
  • Opršál, Martin: Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 6.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H601874l