H601874l Chamber Play II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H601874z Chamber Play II
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • V návaznosti na předchozí semestry a na dosavadní směřování jednotlivých studentů zvolit skladbu(-y) v komorním obsazení pro absolventský projekt. V úvahu přicházejí veškeré sestavy z minulých semestrů, tzn. bicí dua, tria, souborová hra, sólo s bicím souborem, spolupráce s jinými nástroji, eventuelně kombinace obojího. Pro absolventa zvolit dostatečně reprezentativní part dané kompozice, nebo zvolit skladbu pro soubor bicích nástrojů se sólistou - M. Miki: Marimba Spiritual pro marimbu sólo a trio bicích(Ongaku No Tomo, 1989), J. Thrower: Aurora borealis pro marimbu sólo a soubor bicích (Norsk Musikforlag, 1997), N. J. Živković: Uneven Souls pro marimbu sólo, mužské hlasy a trio bicích (Musica Europea, 1992), N. Rosauro: Koncert pro marimbu a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), N. Rosauro: Koncert pro vibrafon a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), J. Beck: Koncert pro tympány a sextet bicích (Kendor Music, 1985). Při nácviku dbát na preciznost souhry, dynamickou vyrovnanost a počítat též s prostředím, kde se vystoupení bude konat (akustika, dostatek prostoru pro nástroje atd.).
    V případě brzkého data absolventského projektu i nadále (v případě potřeby) práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, eventuelně spoluúčinkování na koncertech jiných studentů atd.
Literature
  • Cikrytová, Jitka: Skladatelé, sólisté a jejich tvorba pro melodické bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 2000. info
  • Opršál, Martin: Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 6.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H601874l