H60166 Performing Seminar II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování tohoto předmětu v bakalářském stupni
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Jde o formu kolektivního výzkumu na poli esteticko-interpretačním, o výchovu k samostatné pianisticko-estetické orientaci studentů a ke schopnosti využít veškeré poznatky získané v aktuálním studiu odborných předmětů ve vlastní interpretační a pedagogické praxi. Vzhledem k ustavičnému vývoji klavírního oboru je náplň seminářů stanovována v souladu se současnými trendy, s cílem předávat nejmodernější poznatky co nejrychleji a nejúčinněji širokému okruhu studentů všech ročníků. K tomu slouží různé typy náplně předmětu. Hlavní z nich:
  1. Student prezentuje před ostatními studenty a pedagogy oboru průběžné výsledky své práce, jeho výkon je vzápětí veřejně hodnocen a jsou vedeny debaty o interpretačních a estetických problémech.
  2. Referáty vedoucího semináře nebo jiného pedagoga na konkrétní interpretační témata, reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech atd.
  3. Audio- nebo videoprojekce záznamů výrazných uměleckých výkonů s následným hodnocením.
  4. Vystoupení hostů, laureátů významných soutěží, osobností, jejichž výkony přinášejí nové poznatky z oblasti soudobého interpretačního umění a pedagogiky.
Literature
 • Notové materiály skladeb různých stylových období - pokud možno urtexty, kritická vydání atd. info
Teaching methods (in Czech)
2 seminární hodiny týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet v závěru každého semestru je podmíněn
1. účastí nejméně 70%
2. nejméně jedním vystoupením za semestr v rozsahu nejméně 10 minut
3. aktivní účastí v diskusích o interpretačních výkonech s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60166