H60166 Performing Seminar II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování tohoto předmětu v bakalářském stupni
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Jde o formu kolektivního výzkumu na poli esteticko-interpretačním, o výchovu k samostatné pianisticko-estetické orientaci studentů a ke schopnosti využít veškeré poznatky získané v aktuálním studiu odborných předmětů ve vlastní interpretační a pedagogické praxi. Vzhledem k ustavičnému vývoji klavírního oboru je náplň seminářů stanovována v souladu se současnými trendy, s cílem předávat nejmodernější poznatky co nejrychleji a nejúčinněji širokému okruhu studentů všech ročníků. K tomu slouží různé typy náplně předmětu. Hlavní z nich:
  1. Student prezentuje před ostatními studenty a pedagogy oboru průběžné výsledky své práce, jeho výkon je vzápětí veřejně hodnocen a jsou vedeny debaty o interpretačních a estetických problémech.
  2. Referáty vedoucího semináře nebo jiného pedagoga na konkrétní interpretační témata, reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech atd.
  3. Audio- nebo videoprojekce záznamů výrazných uměleckých výkonů s následným hodnocením.
  4. Vystoupení hostů, laureátů významných soutěží, osobností, jejichž výkony přinášejí nové poznatky z oblasti soudobého interpretačního umění a pedagogiky.
Literature
 • Notové materiály skladeb různých stylových období - pokud možno urtexty, kritická vydání atd. info
Teaching methods (in Czech)
2 seminární hodiny týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet v závěru každého semestru je podmíněn
1. účastí nejméně 70%
2. nejméně jedním vystoupením za semestr v rozsahu nejméně 10 minut
3. aktivní účastí v diskusích o interpretačních výkonech s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60166