H40086HSl History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Suk (lecturer)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40086HSz History of the Instrument and its Repertory I )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • dějiny a literatura nástroje v období baroka a klasicismu
Literature
 • Skokan, F. : Svět houslí. SHV, Praha 1965. info
 • Kolneder, W. : Das Buch der Violine. Atlantis Verlag, Zürich 1978. info
 • Zavarský, E. : J.S. Bach. Editio Supraphon, Praha 1979. info
 • Žídek, F. : Čeští houslisté tří staletí. Panton, Praha 1982. info
 • Komentář O. Zuckerové a M. Kopecké ke kompletní nahrávce Mozartových houslových sonát. Supraphon, Praha 1978. info
 • Komentář R. Budiše ke kompletní nahrávce Mozartových houslových koncertů. Supraphon, Praha 1975. info
 • Komentář R. Šedy ke kompletní nahrávce Beethovenových sonát. Supraphon, Praha 1969. info
 • Čeleda, J. : Niccolo Paganini. Nakl. Mojmír Urbánek, Praha 1914. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H40086HSl