H40086HSl History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Suk (lecturer)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40086HSz History of the Instrument and its Repertory I )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • dějiny a literatura nástroje v období baroka a klasicismu
Literature
 • Skokan, F. : Svět houslí. SHV, Praha 1965. info
 • Kolneder, W. : Das Buch der Violine. Atlantis Verlag, Zürich 1978. info
 • Zavarský, E. : J.S. Bach. Editio Supraphon, Praha 1979. info
 • Žídek, F. : Čeští houslisté tří staletí. Panton, Praha 1982. info
 • Komentář O. Zuckerové a M. Kopecké ke kompletní nahrávce Mozartových houslových sonát. Supraphon, Praha 1978. info
 • Komentář R. Budiše ke kompletní nahrávce Mozartových houslových koncertů. Supraphon, Praha 1975. info
 • Komentář R. Šedy ke kompletní nahrávce Beethovenových sonát. Supraphon, Praha 1969. info
 • Čeleda, J. : Niccolo Paganini. Nakl. Mojmír Urbánek, Praha 1914. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H40086HSl