H30024 Dissertation Supervision

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jindra Bártová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
úspěšně absolvovaný 1. ročník studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 44 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Volba tématu diplomové práce, seznámení diplomantů s metodikou a technikou zpracování diplomové práce

Syllabus (in Czech)
 • volba tématu diplomové práce a metodologické předpoklady k jejímu zpracování

  - Volba tématu diplomové práce
  - Struktura diplomové práce.
  - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace).
Literature
 • BOKUVKOVÁ, Vlasta - JINDROVÁ, Jana. Diplomové práce a absolventské koncerty studujících učitelství hudební výchovy. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. info
 • CHLÁDKOVÁ, Blanka. Formální úprava seminárních a diplomových prací: příručka pro studující DIFA JAMU. Brno : JAMU, 2002. info
 • KULDOVÁ, Olga. Normalizovaná úprava písemností. Praha : Fortuna, 1999. info
 • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
 • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H30024