H60246FLl Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60246FLz Orchestral Parts and Solos I )
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti
  flétnových sól české a světové orchestrální
  literatury, např.:
  - Dvořák, A.: symfonie, Slovanské tance, Karneval, V přírodě, Othello, symfonické básně,
  - opery
  - Bach, J. S.: Vánoční oratorium, Janovy pašije, Mše h moll
  - Haydn, J.: symfonie, instrumentální koncerty
  - Mozart, W. A.: symfonie, operní předehry
  - Bartók, B.: Koncert pro orchestr, Podivuhodný mandarin
  - Berg, A.: Vojcek
  - Britten, B.: Průvodce mladého člověka orchestrem
  - Messiaen, O.: Od kaňonů ke hvězdám
  - Ravel, M.: La valse, Tzigane, Daphnis a Chloe, Moje matka husa, Koncert pro klavír
  LS
  - Smetana, B.: Má vlast, opery
  - Brahms, J.: symfonie
  - Mendellsohn, B. F. : Sen noci svatojanské
  - Orff, C.: Carmina burana
  - Beethoven, L. van : symfonie, instrumentální koncerty, Egmont, Leonora III., Fidelio
  - Strauss, R.: symfonické básně
  - Respighi, O.: Římské slavnosti, Římské fontány
  - Debussy, C.: Faunovo odpoledne, Moře
Literature
 • Barge, W. - Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig). info
 • Čech, F. - Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ). info
 • Malotín, F. - České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 ) - Dürichen, Ch. , Kratsch S. - Orchester - Probespiel - Flöte,. info
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H60246FLl