H60104HOl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Jan Hoďánek (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( H60104HOz Instrument Playing II )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives
Příprava na úrovní koncertního provedení přednesových skladeb různých slohových období (barokní skladba je povinná) pro vystoupení na ročníkovém koncertu, interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách. Příprava skladeb pro účast v konkurzech na místa v komorních, operních a symfonických orchestrech (W. A.Mozart Koncert C dur a skladba pro sólový hoboj). Vypracování předběžného návrh programu pro absolventský koncert (3. ročník bakalářského studia) a zahájení práce na přípravě navrhovaných skladeb.
Syllabus
 • Vypracování předběžného návrh programu pro absolventský koncert (3. ročník bakalářského studia) a zahájení práce na přípravě navrhovaných skladeb. Tato přípravná práce na programu pro absolventský koncert má počáteční fáze: a). Preparace - příprava na nácvik skladby b). Inkubace – dohledávání a sběr myšlenek a nápadů, jakési očekávání uměleckého nápadu – inspiraci.
  - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud a cvičení vyšší obtížnosti (důraz na zdokonalení tónové a prstové techniky).
  - Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení, doc. Jurij Likin, JAMU v Brně).
  - Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, N. Nararow Etudy, E. Bozza Etudy, G. Silvestrini 6 Etud.
  - Návrh přednesových skladeb akcentujících díla klasická: L. A. Lebrun Koncert č. 1 d moll, F. Krommer Kramář Koncert F dur, W. A. Mozart Koncert C dur, W. A. Mozart Kvartet F dur.
  - Návrh přednesových skladeb romantického slohového období: R. Schumann Tři Romance, J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228.
  - Návrh přednesových skladeb barokního období: J. S. Bach Sonáta g moll BWV1030b, J. S. Bach Partita g moll BWV 1013 pro sólový hoboj, C. Ph. E. Bach Sonáta a moll pro sólový hoboj, G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj, N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido.
  - Výběr přednesových skladeb 20. století: F. Poulenc Sonáta, E. Bozza : Fantasie pastorale, Op. 37, B. Britten Šest Metamorfóz pro sólová hoboj, B. Britten Tempoval variations, A. Dorati Pět kusů pro sólový hoboj, H. Dutilleux Sonáta.
Literature
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
 • Likin, Jurij: skripta Dějiny a literatura hoboje, Brno 2014, reflexe Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
Teaching methods
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H60104HOl