H60104HOl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60104HOz Instrument Playing II
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud vyšší obtížnosti. Důraz na zdokonalení prstové techniky - přesné vyslovení rytmicko-technických pasáží. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace). Výběr přednesových skladeb akcentujících díla klasická.
  - Doporučené etudy : H. Hadamovski : Oboe Schule. E. Loyon : 32 etud pro hoboj.
  - Návrh přednesových skladeb : Baroko : J.S. Bach : Sonáty pro hoboj a varhany č. 1 (98), č. 2 (81), č. 3 (99). A. Vivaldi : Koncert C dur. A. Besozzi: Sonáta C dur. Klasicismus : J. Haydn : Koncert C dur. J.A. Koželuh : Koncert F dur. J.Chr. Bach : Koncert F dur. F.A. Rosetti : Koncert C dur. Romantismus : R. Schumann : Tři romance, op. 94. E. Bozza : Fantasie pastorale, op. 37. Fr. Suchý : Fantasie.
  - Výběr skladeb (s ohledem na dramaturgickou stavbu) pro tři seminární vystoupení a veřejné (bodované) vystoupení ve 2. ročníku.
  LS
  - Interpretace vybraných barokních kompozic (J.S. Bach, G.F. Händel -
  - sonáty, koncerty) s akcentem na stavbu melodické linky a fráze. Zdokonalování znalostí dobové interpretace melodických ozdob. Důraz na formální rozbor skladeb k praktickému studiu barokního a klasického repertoáru.
  - Výběr skladeb pro zimní semestr třetího ročníku s výrazným zastoupením děl autorů 20. století.
  - Návrh přednesových skladeb : J.S. Bach : Koncert F dur. G.F. Händel : Sonáty g moll, c moll. A. Vivaldi : Sonáty, koncerty - výběr. F.V. Kramář : Koncert F dur, op. 52. J.V. Kalivoda : Morceau de salon, op. 228. F. Lamy : Pastorales variéees.
Literature
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60104HOl