H601201l Sight-reading and Improvisation II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H601201z Sight-reading and Improvisation II
uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • a) student se věnuje hře neznámých notových skladeb
    b) hra rozšířených kadencí se záměnou hlavních harmonických funkcí za vedlejší a s použitím septakordů vystavěných na 2., 5. a 7. stupni, modulace do různých tónin, improvizace na neznámé téma
    c) orientace ve hře doprovodů z akordových značek
Literature
  • Jiří Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984 Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H601201l