HF1501z Audiovizuální cvičení I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
Garance
Mgr. Rodrigo Morales
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpoklady Absolvovaní kurzů Filmová tvorba I a II. Nebo mimořádné odborné předpoklady, které student prokáže vlastními díly. Omezení zápisu předmětu Předmět je určen zejména studentům studijních programů Kompozice a Multimediální kompozice Mateřské studijní programy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: Tento kurz umožňuje prohloubení profesionálních dovedností a znalostí na pomezí specifických přístupů v audiovizuální tvorbě a jiných sférách umění. Je zaměřen na tvorbu děl krátkometrážní stopáže. Základní praktická cvičení. Práce s profesionální audiovizuální technikou.
Výstupy z učení
Výstupy: Student bude po absolvování předmětu schopen: Realizovat na vyšší úrovni krátké audiovizuální celky. Tato praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby. Výstupem bude seminární práce a závěrečný projekt.
Osnova
  • Osnova Tvorba jednotlivých segmentů audiovizuálního díla a hledání odborné spolupráce jako základ pro budoucí profesionální působení. Narativní formy. Nenarativní formy. Práce s barvou. Práce s časem a prostorem. Možné funkce hudby v audiovizuálním díle. Zpracování návrhu realizace díla a příprava předvýrobních literárních a vizuálních podkladů pro vývoj projektu. Realizace. Rozbory a příklady z československé kinematografie. Rozbory a příklady z evropské kinematografie. Pravidelné realizační a dramaturgické setkání. Uplatnění připomínek a korekce díla. Reflexe je základním kamenem pro diskuzi. Studenti se naučí pracovat svobodně s různými přístupy, které mohou přesahovat limity klasické audiovizuální tvorby. Cvičení: prostor a pohyb. Cvičení: performativní cvičení Cvičení: hudba, ruchy a ticho a jejich vzájemné propojení Praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby a profilování vlastního uměleckého stylu.
Literatura
    doporučená literatura
  • VIERS, Ric The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and TV . Studio City, California: Michael Wiese Productions, 2012, ISBN-13 ‏: ‎ 978-1615931200
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Metody hodnocení Zápočet. Hodnocení bude uděleno za absolvování testu teoretických poznatků a schválení odevzdaných praktických úkolů.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023.