HF0128z Jevištní pohyb a tanec I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. František Dofek (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. František Dofek
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 16:50–18:25 007/A
Prerequisites (in Czech)
Dobrý zdravotní stav a fyzická kondice, pohybová koordinace, muzikalita, prostorové a rytmické cítění.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Prakticky zvládnout uvědoměle řízený pohyb. Odstranění špatných pohybových vzorců a svalových dysbalancí. Naučit se prožitkově vnímat vlastní tělo v uvědoměle vedené pohybové akci v prostoru. Získat pozitivní vztah k pohybu. Zvýšit tělesnou zdatnost a vytvořit návyky k jejímu zachování.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu:
- bude umět sám správně praktikovat cvičení hlubokého stabilizačního systému se zapojením bráničního dýchání
- bude umět aktivizovat centrum těla ve statických i dynamických stereotypech
- osvojí si zásobník silově-vytrvalostních a kompenzačních cvičení
- bude schopen prociťovat uvědomělou a kontrolovanou svalovou pohybovou práci
Syllabus (in Czech)
 • - testování a odstraňování svalových dysbalancí
 • - pochopení principu hlubokého stabilizačního systému (HSS), svalová "šněrovačka"
 • - správné zapojení dechu v pohybu, brániční dýchání, pánevní dno a bránice
 • - cviky na posilování centra ("core"), cvičení "prkna" ( "plank")
 • - zásady správného držení těla, odstraňování vadných kinetických a statických stereotypů
 • - práce s těžištěm těla
 • - uvědomělé řízení svalové práce, nácvik svalového napětí a uvolnění
 • - pohybové vazby pro rozvoj fyzické kondice a koordinace
 • - kompenzační a uvolňující cvičení
 • - rozvíjení pohyblivosti páteře a kyčelních kloubů
 • - rozvíjení citlivosti v řízeném ovládání pohybu paží v ramenním a loketním kloubu, v zápěstí a prstech (port de bras)
 • - chůze, běh, skoky (pružnost odrazu a dopadu), cviky pružnosti, fyzické lehkosti a obratnosti
Literature
  recommended literature
 • Weisová M.: 9 cenných cviků od fyzioterapeutů pro HSS, online zdroj: http://slunecnyzivot.cz/2016/02/9-cennych-cviku-od-fyzioterapeutu-na-bolesti-zad/
 • Kröschlová, J. : Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. Praha,1956. info
 • Rywerant, Y.: Feldenkraisova metoda: systém funkční integrace. Hodkovičky, 2008 ISBN 978-80-7349-134-5
  not specified
 • Dimon, T., Jr.: Anatomie těla v pohybu. Hodkovičky, 2009. ISBN 978-80-7349-191-8
 • Kröschlová, E. : Jevištní pohyb (Herecká pohybová výchova). Praha, 1990. info
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Kröschlová, J.: Nauka o pohybu, Praha 1975. info
 • Brennan, R.: Příručka Alexanderovy techniky: převezměte kontrolu nad držením těla a svým životem.Olomouc, 2017. ISBN 978-80-7554-078-2
 • Payne, H.: Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha, 2011 . ISBN 80-7178-213-0
 • Como, W. : Raoul Gelabert´s Anatomy for the Dancer. New York, 1964.
 • BURSOVÁ, M.: Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha, 2005. ISBN 9788024709482.
 • Brennan, R.: Správné držení těla : jak se zbavit bolestí páteře, napětí a stresu. Praha 2014 ISBN 978-80-7391-852-1
 • Kröschlová, J.: Výrazový tanec : taneční tvorba. Praha, 2002. ISBN 80-7068-106-3
Teaching methods (in Czech)
- cvičení, praktická cvičení doplněná teoretickým výkladem, skupinová výuka v kolektivu.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a seminářích (80% docházka) a zvládnutí základních pohybových dovedností podle daného obsahu předmětu.
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0128z