H73022z Introductory course

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Jana Goliášová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Jana Goliášová
Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen pro všechny studenty 1. ročníku.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o organizační struktuře fakulty, organizaci studia, o používání IS, seznámit je s důležitými vnitřními předpisy (SaZŘ, Stipendijní řád), poskytnout jim informace o technologiích, které lze využívat při studiu (informační technologie, nahrávací studio na HF, půjčovna technologií), seznámit je s provozem Koncertního oddělení HF, Divadla na Orlí, poskytnout jim informace o zahraničních studijních pobytech (Erasmus, pracovní stáže, aj.)
Syllabus (in Czech)
  • Dvouhodinová přednáška na začátku zimního semestru.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Povinná pro studenty 1. ročníku, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet lze získat pouze na základě účasti na přednášce, kterou musí student absolvovat v plném rozsahu 2 hodin.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H73022z