H60228KO Methodology I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Miloslav Jelínek
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvované předměty studijního programu, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na kontrabas
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je znalost metodických postupů výuky hry na kontrabas a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na kontrabas. Umí vysvětlit držení nástroje a smyčce a dokáže posoudit vhodnost hry vestoje nebo vsedě.
Syllabus (in Czech)
 • Výběr posluchačů hry na kontrabas v souvislosti se specifickými vlastnostmi nástroje
 • Fyziologické předpoklady výběru posluchačů, hudební talent
 • Věková hranice vhodná pro začátky hry na kontrabas, jakou velikost nástroje vybrat pro začínající hráče
 • Držení kontrabasu, souvislosti s fyziologickými předpoklady
 • Hra vestoje, hra vsedě – výhody a problémy, základy výuky
Literature
  recommended literature
 • Dobrochotov, B.V. : Kontrabas - istorija i metodika. Moskva 1974
 • Gajdoš Miloslav: Metodika moderní kontrabasové hry, Kroměříž 1992
 • Ševčík Otakar: Škola smyčcové techniky, Bärereiter 2014
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, práce s modelem z nižších ročníků.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H60228KO