H60228KO Methodology I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 17:00–17:45 203
Prerequisites (in Czech)
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Bass (programme HF, B-HUDUM)
  • Bass (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
  • Výběr posluchačů hry na kontrabas v souvislosti se specifickými vlastnostmi
    nástroje, fyziologické předpoklady výběru posluchačů, hudební talent, věková hranice vhodná pro začátky hry na kontrabas.Držení kontrabasu, hra ve stoje, hra v sedě - výhody a problémy, základy výuky.
Literature
  • Gajdoš, M. : Metodika moderní kontrabasové hry. Kroměříž 1992. info
  • Dobrochotov, B.V. : Kontrabas - istorija i metodika. Moskva 1974. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H60228KO