H60068l Aesthetics I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 15:10–16:45 208
Prerequisites (in Czech)
zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Úvod do estetiky a vývoje estetického myšlení na konkrétních příkladech.

Syllabus (in Czech)
 • Novověké estetické myšlení a vznik estetiky jako samostatné disciplíny.
 • Srovnání anglického, německého a francouzského estetického myšlení.
 • Kategorie šeredna.
 • Vhled do hudební sémiotiky.
 • Estetika-program v pojetí vybraných hudebních skladatelů.
 • Hodnota uměleckého díla.
 • Masová kultura.
 • Problematika kýče.
Literature
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. [Díl] 1, Od antiky k počátku 20. století. 2. vyd. Praha: Panton, 1985.
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, samostatná a skupinová práce, diskuse
Assessment methods (in Czech)
písemný výstup (v ZS zápočet, v LS zkouška)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60068l