H60043l History of Vocal Music I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Katarína Duchoňová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 9:20–11:45 208
Prerequisites (in Czech)
úspěšně vykonaná přijímací zkouška na vysokou školu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámení s nejstaršími památkami vokální hudby v kontextu celé evropské hudební kultury. Vokální hudba v německy mluvících zemích od počátku po dvacáté století.

Syllabus (in Czech)
 • přednáška věnovaná problematice vokální hudby starých epoch v evropském kontextu a vokální hudbě v německy mluvících zemích od nejstarších dob po současnost

  Doklady o vokálních projevech v antice, formy gregoriánského chorálu a počátky vícehlasu, druhy a žánry hudby gotiky, renesance a manýrismu (mše, moteto, píseň, madrigal, chanson a další). Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská (vznik opery, opera benátská, římská, neapolská, druhy zábavné hudby) a duchovní (mše, kantáta, oratorium, pašije, moteto). Hlavní představitelé těchto epoch. Vývoj a peripetie vokální hudby jako integrální součásti romantismu a jeho estetiky v německých zemích; německý singspiel; zrod a vývoj německé romantické písně a sledování jejího vlivu na vývoj písně v evropské hudbě 19. století; zrod a vývoj německé romantické opery; hudební drama - Richard Wagner a jeho vliv na evropskou hudební tvorbu. Pozdní romantismus: Richard Strauss, Gustav Mahler. Píseň s orchestrem, symfonie s vokální složkou. Opera a vokální druhy 20. století.
  Přednáška je doprovázena hudebními ukázkami.
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionnary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002. info
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha : Státní hudební vydavatelství , 1965. info
 • LÉBL, Vladimír a kol.: Hudba v českých dějinách. Praha : Supraphon , 1989. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
 • Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. Praha : SPN , 1990. info
 • LINHARTOVÁ, Vlasta. Kapitoly z dějin umělé písně. Brno : JAMU , 1991. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška s audio a videoukázkami
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60043l