H60030z History of Music I (to 18th Century)

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 9:20–11:45 205
Prerequisites (in Czech)
úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 48 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 36/48, only registered: 0/48
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení s vývojem hudby a hudebního myšlení evropského kontinentu, prohloubení dosavadních znalostí evropské hudby v době baroka , a to v kontextu kultury a umění, sledování postupného rozvoje hudebních forem od raného po pozdní baroko, přiblížení hlavních skladatelských představitelů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen: orientace v evropské hudbě středověku a renesance, identifikace a charakterizace jejích stylových prvků, forem, kompozičních postupů, analýza jednotlivých hudebních druhů, zařazení do kontextu kultury dané epochy, popsání možností interpretace hudby těchto slohových epoch.
Syllabus (in Czech)
 • Přehled základních směrů evropské hudby středověku a renesance. Gregoriánský chorál a raný vícehlas Hodinky (officium), mše – proprium a ordinárium, styl sylabický a melismatický, zpěv antifonický a responsoriální Tropy, sekvence, duchovní hry, typy raného vícehlasu Doba gotiky Notredamská škola, ars antiqua, ars nova , trubadúři a truvéři organum, konduktus, motet, píseň, kantiléna, ballade, rondeau, virelais, madrigal trecenta, caccia, hoquetus Rytmické mody, izorytmie, izoperiodicita Renesance Duchovní hudba – mše, moteto Světská hudba – madrigal, chanson, frottola, villanella, německá píseň (Lied), píseň s loutnou Instrumentální hudba – tance, preludium, toccata, ricercar, canzona, variace, Technika parodie (např. parodická mše), colla parte, cantus firmus, tactus, polychoralita (cori spezzati), alternatim
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: evropský středověk. Praha : Ikar, 2005. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: renesance. Praha : Ikar, 2005. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Lidové noviny, 2000.
Teaching methods (in Czech)
přednáška s využitím audio a videonahrávek, notových a obrazových ukázek, případně studentských referátů
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k absolvování předmětu je 70% účast ve výuce. V případě účasti 60-69% je třeba napsat referát o 5 stranách (k tomu použité informační zdroje dle normy, citace), 50-59% 8 stran, nižší účasti nebude zápočet udělen a předmet bude třeba opakovat. Zimní semestr je zakončen písemným zápočtem, příp. semestrálním referátem.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60030z