DAAZX50 Světelný design

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zájemcům o studium světelného designu a studentům oborů, které jeho základní znalost vyžadují (například scénografie, režie, fyzické divadlo). Probíhá formou třídenního intenzivního workshopu v jednom z divadelních či zkušebních prostor školy (obvykle v říjnu/listopadu a lednu, přesná data viz. informace učitele). Workshop sestává z 1) teoretického úvodu do problematiky scénického svícení, 2) praktických ukázek a cvičení a 3) tvůrčího úkolu, který je zpracováván ve skupinách.
Předmět se věnuje stejnou měrou technickým i tvůrčím aspektům světelného designu a posluchačům poskytne základ, který mohou posléze rozvíjet dalším studiem nebo praxí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit základní světelnou koncepci
- prezentovat tuto koncepci v rámci tvůrčího týmu
- vytvořit scénář světelných změn a základní světelný plán
- definovat své požadavky na světelné vybavení (typy reflektorů a dalších zařízení, filtry) - definovat své požadavky v komunikaci s operátorem pultu při programování světelných změn
Osnova
 • Den 1:
 • Světelný design a jeho základní postupy
 • Vlastnosti světla
 • Vizuální percepce
 • Foto/video ukázky a jejich analýza
 • Typy světel a technické názvosloví
 • Praktické ukázky
 • Praktická cvičení
 • Den 2 - 3: Práce na tvůrčím úkolu ve skupinách, prezentace výstupů
Literatura
 • Keller, M: Light fantastic : the art and design of stage lighting. Munich ; New York : Prestel, c2006. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
Výukové metody
Třídenní workshop v divadle na Orlí či jiném vybaveném divadelním prostoru školy, vedený pedagogy DIFA JAMU, případně ve spolupráci s externími pedagogy
Metody hodnocení
100% účast na workshopu a prezentace výstupů
Informace učitele
V zimním semestru 2023 bude workshop světelného designu probíhat v divadle na Orlí, 5. - 7. února 2024, vždy 10 - 18h. Pokud máte s tímto termínem zásadní problém, obraťte se na P. Beranovou (beranova@jamu.cz).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DAAZX50