DHAZ102 Acting - Text Interpretation I

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
0/1/2. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Tereza Lexová (lecturer)
Mgr. Václav Veselý (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Nika Brettschneiderová Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Nika Brettschneiderová Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DHAZ102/01: Wed 16:00–16:45 203, T. Lexová
DHAZ102/02: Wed 18:15–19:00 203, T. Lexová
DHAZ102/03: Tue 18:30–19:15 203, T. Lexová
DHAZ102/04: Tue 17:45–18:30 203, T. Lexová
DHAZ102/05: Tue 16:15–17:00 203, V. Veselý
DHAZ102/06: Tue 17:00–17:45 203, V. Veselý
DHAZ102/07: Wed 17:30–18:15 203, T. Lexová
DHAZ102/08: Wed 12:00–12:45 203, V. Veselý
DHAZ102/09: Wed 16:45–17:30 203, T. Lexová
DHAZ102/10: Wed 12:45–13:30 203, V. Veselý
DHAZ102/11: Wed 13:30–14:15 203, V. Veselý
DHAZ102/12: Wed 14:15–15:00 203, V. Veselý
Prerequisites (in Czech)
Navštěvování hodin Herecké výchovy.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení slovního projevu studenta s důrazem na osobitost projevu a tvorbu postavy. Ovládání práce s podtextem, emocionální energií, intenzitou a hloubkou interpretace.

Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu je student schopen uplatnit základní dovednosti potřebné pro interpretaci uměleckého textu (dramaturgický výklad a pojetí, struktura textu a jeho členění pro potřeby interpretace, práce s proměnou atmosféry, práce s adresátem mluveného projevu atp.).
Syllabus (in Czech)
  • Výuka předmětu Herecká interpretace textu vychází z pojetí celistvosti herecké přípravy studenta a jeho práce na roli (vytvoření živé postavy). Proto vyžaduje týmovou a důslednou spolupráci s pedagogem herectví.

    Herecký slovní projev, jeho podtext, emocionální energie, intenzita a hloubka interpretace je jen částí celku hereckého projevu a nachází se v přímé závislosti na celkovém podtextu situací, okolností, cílů a poslání hereckého projevu. Proto výuka tohoto předmětu akceptuje jeho směřování k práci herce na propojení pojetí nejenom literární předlohy (atmosféry, osobitosti autora, historického kontextu atd.), ale také především umění vytvoření živé bytosti v živém jednání, ať už jde o scénu nebo rozhlasové studio.
    Impuls ke slovnímu projevu má vycházet z herecké duše, čímž vytváří jeho smyslový a emocionální podtext. Je spojený s fyzickým jednáním, činnostmi postavy a okolnostmi. Proto v prvním ročníku je tak důležité vést studenta k rozvíjení svobodného osobitého projevu.
Teaching methods (in Czech)
Seminář. Cvičení. Projekt.
Assessment methods (in Czech)
Docházka. Uspokojivé výsledky v klauzurních pracích.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DHAZ102