DHAZ107 Movement Training

Faculty of Theatre
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 8:30–9:15 203, Thu 9:15–10:00 203
Prerequisites (in Czech)
Dobrá fyzická kondice
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních pohybových dovedností, zlepšení koordinace, posilování důležitých svalových partií. Dále osvojení terminologie, zlepšení pohybové paměti a zařazení pohybových aktivit do civilního i profesního života. Odbourání strachu z vyjadřování prostřednictvím pohybu, zlepšení rytmického cítění a získání přehledu v oblasti pohybu na jevišti.
Learning outcomes (in Czech)
Odbourání strachu z vyjadřování prostřednictvím pohybu, zlepšení rytmického cítění a získání přehledu v oblasti pohybu na jevišti.
Syllabus (in Czech)
  • koordinační cvičení
  • technická cvičení
  • rytmická cvičení
  • krátké variace
  • posilování
Teaching methods (in Czech)
trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DHAZ107