DHAZ107 Movement Training

Faculty of Theatre
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 14:30–16:00 203
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DHAL107 Movement Training )
Dobrá fyzická kondice
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních pohybových dovedností, zlepšení koordinace, posilování důležitých svalových partií. Dále osvojení terminologie, zlepšení pohybové paměti a zařazení pohybových aktivit do civilního i profesního života. Odbourání strachu z vyjadřování prostřednictvím pohybu, zlepšení rytmického cítění a získání přehledu v oblasti pohybu a tance.
Syllabus (in Czech)
  • koordinační cvičení
  • technická cvičení
  • rytmická cvičení
  • krátké variace
  • posilování
Teaching methods (in Czech)
trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DHAZ107