DRBZ105 Autorský seminář

Faculty of Theatre
Winter 2016
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 12:00–13:30 406
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRBL105 )
Student navštěvující seminář by měl disponovat talentem a vůlí prohlubovat vlastní tvůrčí schopnosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je umožnit rozvoj kreativních schopností studentů režie a dramaturgie se zaměřením na tvorbu vlastních dramatických textů.
Syllabus (in Czech)
  • Seminář je věnován tvorbě vlastních dramatických textů. Od dialogů a drobných situací se studenti postupně snaží postupovat ke složitějším strukturám dramatu a tvoří vlastní pokusy o divadelní hry či scénáře. Kromě vlastní tvorby se v semináři rozvíjí i schopnosti dramaturgické, tj. to, jak je student schopen být autorovi textu partnerem a oponentem a rozvíjet potenciál toho kterého díla.
Teaching methods (in Czech)
Samostatná tvůrčí práce a následný seminář s rozpravou nad vznikajícími texty.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě práce v semináři.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DRBZ105