DATZ107 Practicum in technology and television experience

Theatre Faculty
Winter 2016
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( DATL107 Practicum in technology and television experience )
The course is intended only for students parent disciplines.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course objective: Use of guided excursions into the television studios, OB vans and post offices to enable the students familiar with related professions TV crews. Provide students with a practical means of assisting participation in the development of audiovisual projects on a professional basis. When collective and individual work in the audiovisual production chain to check acquired skills. Verify the knowledge gained during the theoretical training and the level of creative maturity on practical projects. Being a participant projects using contemporary recording technologies and projects using postproduction technologies. Actively participate in projects of artistic creation faculties, schools and television studios. Descriptors: Expertise: Graduates demonstrate qualified expertise in the use of audiovisual technologies. Graduates demonstrate the ability of our artistic practices. Acquisition of complex knowledge are ready for their original use and development of ideas, attitudes and creative activities. Graduates demonstrate a distinct level of artistic, professional and personal maturity. They master the basic problems arising from the dynamics of mutual relations, team artistic creation.
Syllabus
  • The purpose of the practice is to introduce students into the practical knowledge of audiovisual strings and software tools in modern audiovisual technologies, particularly focusing on video processing. Through excursions and direct assistance to students in television studios, transmission wagons and post-production departments, to enable students to become familiar with job demands and practices in professional audiovisual sector.
Literature
  • Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování¬ - AMU, Praha, 2008. info
  • Ben Long, Sonja Schenk: Velká kniha digitálního videa. Praha, Computer Press 2005

    Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců.

    Další informační zdroje.

Teaching methods (in Czech)
Cvičení,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů,
komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studentů odrážející probranou látku.
Úroveň profesního výkonu.
Zápočet na základě aktivní účasti a prezentace profesního výkonu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DATZ107