DAAZX50 Světelný design

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DAALX50 Světelný design )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen primárně studentům jiných oborů než světelného designu. Může být velmi podnětný nejen pro studenty režie, dramaturgie a scénografie, ale i pro studenty, jimž bude světlo partnerem na jevišti. Pětidenní intenzivní program v divadle na Orlí by měl poskytnout základní penzum informací o světelném designu a možnost vyzkoušet si proces jeho navrhování v praxi na konkrétním projektu. Téma projektu definujeme společně první den workshopu. Studenti budou mít možnost sami si připravit potřebný světelný set, definovat vše včetně barvy, charakteru a směru světla, vytvořit seznam světelných nálad a s naší asistencí je naprogramovat. Výsledkem bude krátké představení.
Osnova
  • Den 1: Světelný design a jeho základní postupy Vlastnosti světla Percepce a analýza viděného Foto/video ukázky a jejich analýza Typy světel a technické názvosloví Praktické ukázky Základy tvorby světelných změn a jejich sekvencí Den 2 - 4: praktická cvičení (barva a směr světla, práce s materiálem, světelná změna v čase...), dokumentace cvičení Den 5: Příprava výstupu z workshopu, výstup, diskuze
Výukové metody
Týdenní dílna
Metody hodnocení
Účast a závěrečný skupinový projekt
Informace učitele
9.-13.1.2017 v divadle na Orlí
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.