DAAZX68 Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 10:15–11:45 107, St 12:00–13:30 107
Předpoklady
EVER ( DAALX68 Francouzština )
Požadavky uvedeny v jednotlivých typech jazykových úrovní podle SERR. 1.Začátečníci, 2.Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 3.Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 4. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je: - osvojení a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - shrnout odborný text - sdělovat informace ze svého oboru - formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu - hodnotit inscenace a umělecké výkony - diskutovat, argumentovat na dané téma
Osnova
 • Pièces de théâtre jouées sur les scènes françaises (en ligne et en DVD)
 • Courts métrages
 • Vocabulaire du théâtre: 1. genres théâtraux 2. règles des trois unités 3. organisation de la pièce de théâtre 4. professions 5. action 6. registres 7. personnages - caractères 8. éléments de la scène et de la salle
 • Grammaire
Literatura
 • http://www.tv5monde.com/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm
 • http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_196286/metiers-de-la-scene?idDossierParent=p1_196315
 • http://www.lyc-levigan.ac-montpellier.fr/doc_pedagogie/espace_eaf/cours/genres/theatre_lexique.htm
 • Pravdová, Pravda: Francouzština nejen pro samouky, LEDA 2007. info
 • Lescure, R., Gadet, E., Vey, P.: Le Nouvel entraînez-vous DELF A1. CLE International/Sejer, Paris 2005. info
 • Lescure, R., Gadet, E., Vey, P.: Le Nouvel entraînez-vous DELF A2. CLE International/Sejer, Paris 2006. info
 • Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le Nouvel entraînez-vous DELF B1. CLE International/Sejer, Paris 2006. info
 • Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le Nouvel entraînez-vous DELF B2. CLE International/Sejer, Paris 2006. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%). Semestrální klasifikovaný zápočet.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.