DAAZX68 Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/4/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–10:00 107, Út 12:00–13:30 UCEBNA_2, St 8:30–10:00 107, St 8:30–10:00 107, St 10:15–11:45 107, St 10:15–11:45 107, Čt 14:30–16:00 UCEBNA_2
Předpoklady
EVER ( DAALX68 Francouzština )
1. Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 2. Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 3. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR. Předmět je určen i pro začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - rozvíjení řečových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
Výstupy z učení
Student bude schopen: komunikovat na odpovídající jazykové úrovni dle SERR; používat terminologii ze svého oboru; formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu; hodnotit inscenace a umělecké výkony; shrnout odborný text; diskutovat, argumentovat na dané téma
Osnova
 • Praktická cvičení zaměřená na procvičení gramatických jevů pro danou jazykovou úroveň dle SERR
 • Překlady úryvků z divadelních her nebo filmů
 • Terminologie z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Projekce záznamu divadelního představení v původním znění nebo projekce filmu v původním znění
 • Projekce krátkometrážních filmů v původním znění
 • Recenze, články
Literatura
 • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
 • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin, 2015. ISBN 978-2-200-26309-6. info
 • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert, 2009. ISBN 978-2-84902-652-6. info
 • ANOUILH, J. L’Invitation au château. Gallimard, 2012. ISBN 978-2-07-035804-5. info
 • FEYDEAU, G. La puce à l’oreille. L’avant-scène théâtre, 2012. ISBN 978-2-7498-1193-2. info
 • GENET, J. Les Bonnes. Gallimard, 2012. ISBN 978-2-7011-5450-3. info
 • HAÏM, V. Jeux de scènes. L’avant-scène théâtre, 2013. ISBN 978-2-7498-1264-9. info
 • IONESCO, E. La cantatrice chauve. Gallimard, 1954. ISBN 2-07-036236-1. info
 • MOLIÈRE. L'Avare, le Misanthrope, Le Bourgeois gentilhomme. Maxi Poche Classiques français Paris, 1993. ISBN 978-2-87714-137-6. info
 • NOTHOMB, A. Hygiène de l’assassin. Albin Michel S.A., 1992. ISBN 978-2-253-11118-4. info
 • RIBES, JM a R TOPOR. Batailles. Acte Sud, 2009. ISBN 978-2-7427-8573-5. info
 • REY, A a S CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions. Le Robert, 1997. ISBN 2-85036-479-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů 2 x 90 minut týdně. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je úspěšnost v písemném testu min. 60%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.