DAAZX05 History of Czech Theatre

Theatre Faculty
Winter 2015
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 12:00–13:30 104
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX05 History of Czech Theatre )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Orientation in history of Czech theatre. Ability to characterize fundamental tendencies in development of Czech theatre in social context. Ability to analyse dramatic texts in context of theatre staging practices of each period.
Syllabus
 • Beginnings of Czech theatre. Czech theatre in the Middle Ages. Czech theatre in Renaissance. Czech baroque theatre. Influences of Neoclassicism and the Enlightenment in Czech theatre. National Revival Movement and Czech theatre. Romanticism in Czech theatre. Realism in Czech theatre. Early Modernism and Czech theatre.
Literature
  required literature
 • Dějiny českého divadla I. Praha: Academia, 1968.
 • Dějiny českého divadla II. Praha: Academia, 1969.
 • CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006.
 • Československá vlastivěda IX., sv. 4 Umění Divadlo. Praha: Horizont, 1970. info
 • Anonym: Hra veselé Magdalény. In In HRABÁK, Josef. Staročeské drama. Praha: Československý spisovatel, 1950.
 • Anonym: Mastičkář
 • Mikuláš Konáč z Hodiškova: Hra pěknejch přípovídek. In KOPECKÝ, Milan. České humanistické drama. Praha: Odeon, 1986.
 • Pavel Kyrmezer: Komedie česká o bohatci a Lazarovi. In HRABÁK, Josef. Staročeské drama. Praha: Československý spisovatel, 1950.
 • Anonym: Polapená nevěra. In HRABÁK, Josef. Staročeské drama. Praha: Československý spisovatel, 1950.
 • Tobiáš Mouřenín z Litomyšle: Vejstupný syn. In HRABÁK, Josef. Staročeské drama. Praha: Československý spisovatel, 1950.
 • Jan Amos Komenský: Diogenes Kynik znovu na živu. České Budějovice: Svátek, Jihočeské lidové knihkupectví, 1920.
 • Václav František Kocmánek: vybrané interludium z knihy Sedm interludií. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.
 • Vybraná tzv. hanácká opera. Např. in PETRŮ, Eduard (ed). Copak to ale za mozeka hraje?: hanácké zpěvohry 18. století. Ostrava: Profil, 1985.
 • Anonym. Rakovnická hra vánoční. In HRABÁK, Josef (ed.) Lidové drama pobělohorské. Praha: Československý spisovatel, 1951.
 • Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec
 • V. K. Klicpera: Zlý jelen, Veselohra na mostě, Hadrián z Římsů
 • J. K. Tyl: Fidlovačka, Strakonický dudák, Paličova dcera, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové
 • Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
 • Julius Zeyer: Radúz a Mahulena
 • Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně
 • Gabriela Preissová: Gazdina roba, Její pastorkyňa
 • Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
 • Alois Jirásek: Lucerna
 • Jaroslav Hilbert: Vina
 • Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška
 • Viktor Dyk: Zmoudření Dona Quijota
Teaching methods
Lecture. Analysis of selected dramatic texts. Discussion.
Assessment methods
Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2015/DAAZX05