DATL306 Bakalářský absolventský výkon

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %), Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %)
Prerequisites (in Czech)
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby. Námět dokumentárního, hraného díla či cyklu fotografií. Produkční plán.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti Prokáže odbornou i tvůrčí kvalifikaci na konkrétním filmovém díle. Bakalářský absolventský projekt - umělecký výkon - je praktickým vyústěním všech znalostí, dovedností a uměleckých schopností získaných v průběhu bakalářského stupně studia.
Learning outcomes (in Czech)
Všeobecné kompetence: - dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací - kapacita k učení se - kapacita přizpůsobovat se novým situacím - kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) - odhodlání k úspěchu - pochopení kultur a zvyků v jiných zemích - schopnost aplikace znalosti v praxi - schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce - schopnost kritiky a sebekritiky - schopnost řešit problémy - schopnost samostatné práce - týmová práce - uvědomění si konceptu kvality - základní profesní znalosti - základní všeobecné znalosti Oborově specifické kompetence: - Praktické využití poznatků z filmové tvorby při realizaci filmu - Schopnost efektivně využívat audiovizuální prostředky v praxi - Student má přehled o základních uměleckých směrech - Student umí vytvořit krátký film - Student zná historii filmové tvorby
Syllabus (in Czech)
 • Koncepce projektu - umělecký záměr (cíl, téma, obsah, použité metody). Student odevzdává autorskou úvahu o svém tvůrčím záměru, týkající se absolventského uměleckého díla. Písemná a produkční příprava uměleckého výkonu, uměleckého díla. Praktická příprava, realizace a prezentace uměleckého výkonu, uměleckého díla. Reflexe a hodnocení uměleckého výkonu, uměleckého díla.
Literature
 • GINDL-TATÁROVÁ, Zuzana. Praktická dramaturgia. Bratislava: VŠMU, 2008. ISBN 978-80-85182-98-9.
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 80-87067-65-7.
 • ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: FAMU, 1997, ISBN 8085883 22 8.
 • KATZ, Steve D. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen. Burlington, MA: Focal Press, 2001.ISBN 978-0941188104.
 • CARRIERE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1995. ISBN 80-7004-081-5.
 • FLEISCHER, Jan. To by mohl být film. Zlín: Archa, 2009. ISBN978_80-901926-4-5.
 • HURBIS-CHERRIER, Mick, RABIGER, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics. 5th Edition. Burlington, MA: Focal Press, 2013. 978-0240818450.
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU, 2010. 978-80-7331-181-0.
 • DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého 3. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3017-2.
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. ISBN 80-7331-314-2.
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
hodnocení na základě konzultací a konečné podoby výkonu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL306