DVDL303 Surdopedie

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 10:15–11:00 201, St 11:00–11:45 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ303 Surdopedie )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Všeobecná speciální pedagogika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice sluchového postižení. Dále pak osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením. Po absolvování tohoto předmětu studenti získají přehled o možnostech podpory osob se sluchovým postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu a stupně jejich sluchové vady. Student se bude po absolvování orientovat v oboru surdopedie; bude umět definovat osobu se sluchovým postižením; osvojí si základní znalosti v oblasti možností komunikace s osobami se sluchovým postižením; bude schopen vyjmenovat základní kompenzační pomůcky a bude znát systém péče o jedince se sluchovou vadou, včetně systému vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
Výstupy z učení
- osvojí si teoretické znalostí a praktické dovedností nezbytné pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením. - získají přehled o možnostech podpory osob se sluchovým postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu a stupně jejich sluchové vady. - se bude po absolvování orientovat v oboru surdopedie; bude umět definovat osobu se sluchovým postižením; -osvojí si základní znalosti v oblasti možností komunikace s osobami se sluchovým postižením; bude schopen vyjmenovat základní kompenzační pomůcky a bude znát systém péče o jedince se sluchovou vadou, včetně systému vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
Osnova
  • 6. Systém poradenství u jedinců se sluchovým postižením Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra – vymezení, legislativa, služby. 7. Systém vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením Vymezení, legislativa, typy škol, komunikační přístupy ve vzdělávání, integrace, inkluze. 8. Profesní orientace a profesní uplatnění jedinců se sluchovým postižením 9. Organizace jedinců se sluchovým postižením. Organizace, spolky, kluby jedinců se sluchovým postižením, nabídka tlumočnických služeb. 10. Historie péče o jedince se sluchovým postižením Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících, první ústavy, Milánský kongres, ...
Literatura
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, I. a II. díl, FRPSP, 1997-98. info
  • Krahulcová-Žatková, B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha:Univerzita Karlova, Karolinum. ISBN 80-7184-239-7. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha, 2012, 159 s. info
Výukové metody
přednáška přednáška, práce s textem, diskuzní metoda
Metody hodnocení
písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019, léto 2023.