DRBL105 Autorský seminář II

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Jandová (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Petr Oslzlý Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Petr Oslzlý Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 12:00–12:45 405, Thu 12:45–13:30 405, Fri 12:00–12:45 406, Fri 12:45–13:30 406
Prerequisites (in Czech)
Podmínkou je aktivní literární tvorba, která je předmětem osobních konzultací s pedagogem. Do semináře je možno přihlásit se v případě zájmu ve více akademických rocích - tedy opakovaně.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení autorského tvůrčího potenciálu studentů a rozvoj jejich kreativních schopností v rámci samostatné umělecké literární tvorby.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně tvořit osobité umělecké texty
- strukturovat literární útvar do jednotlivých fází
- kreativně rozvíjet nápad, námět, uvažovat nad tématem, nad motivy, vytvořit zápletku, rozuzlení atd.
- utvářet a rozvíjet vlastní svébytný autorský styl
Syllabus (in Czech)
 • Studenti jsou schopni aktivního tvůrčího uvažování a samostatné činnosti na přípravě a tvorbě uměleckých textů, osvojují si schopnost literárně stylizovat literární umělecké texty, uchopovat rozličné útvary i žánry, rozvíjet vlastní svébytný autorský potenciál a invenční tvůrčí postupy, podle potřeb upravovat literární text atd.
Literature
 • Bořivoj Srba: Více než hry. JAMU, Brno 2006. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0. info
 • Dočekalová, Markéta - Tvůrčí psaní pro každého: Naučte se vyprávět příběhy, jak se píše povídka, novela a román, praktická cvičení (Praha, 2009). info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
 • Fišer, Z. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0. info
 • Hrabák, Josef. Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Kerr, W.: Jak nepsat hru, Orbis Praha 1963. info
 • Kundera, Milan: Umění románu (Praha, 1961). info
 • Novotný, D. J. Chcete psát scénář? 1. díl, 2. díl. Praha: FAMU, 1995. info
 • Studený, J. Drama a jazyk: teorie a praxe tvůrčího psaní. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5. info
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
Teaching methods (in Czech)
Samostatná práce na uměleckých textech, průběžná individuální konzultace s pedagogem.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě individuálních konzultací s pedagogem.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DRBL105