DVDL213 Physical Theatre II

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/6/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 202, Wed 12:00–13:30 3, Thu 12:00–13:30 202
Prerequisites (in Czech)
pohybové a umělecké předpoklady, ochota ke spolupráci ve skupině, tvůrčí dispozice, absolvování předmětu Pohybové divalo I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, osvojení dovedností žonglování, manipulace s předměty, rozvoj umění použít znakový jazyk scénicky zajímavým způsobem, předání pedagogických postupů, rozvoj pedagogických dispozic studentů Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: Umělecký a tvůrčí potenciál studentů obohatit o umělecké nástroje z oblasti improvizace, a to jak individuální, ve dvojicích či skupině, osvojení si pohybového slovníku, vycházejícího z pohybových stereotypů všedních, které jsou kreativně stylizovány, a to z hlediska uměleckého i pedagogického, s využitím znalostí metodik tanečních technik i vlastního pohhybového slovníku.
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Rozvoj pohybových a hereckých dovedností, herecké etudy a prezentace s využitím znakového jazyka, rozvoj osvojených žonglérských dovedností a základy dalších žonglérských technik – kontaktní kužel, poi, diabolo apod., základy partnerské akrobacie, předávání pedagogických postupů a rozvoj pedagogických schopností studentů. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova prezentace improvizací studentů (digitální záznam nebo osobní prezentace): a) taneční improvizace s využitím některé taneční techniky v situaci b) pohybová etuda s využitím kreativního pohybu a vlastního pohybového slovníku c) využití improvizací v pedagogické činnosti (seminární práce)
Syllabus (in Czech)
 • Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Základní pojmy: pohyb, gesto, výraz, znakový jazyk, komunikace, partnerská spolupráce, žonglování, práce s předmětem, pantomima, partnerská akrobacie, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, radost
 • Základní témata: jméno, život, abeceda, zvířata Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - pojem improvizace - taneční improvizace - kreativní pohyb a tanec jako pojem - individuální použití v etudách - schopnost využití improvizace taneční i pohybové ve skupině
Literature
  recommended literature
 • Šmolík, P.: Soubor námětů ke cvičení - O základní tělesné a pohybové průpravě, Praha 1980. info
 • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců. JAMU 1987. info
 • Šmolík, Petr - Akrobacie dvojic, DiFa JAMU, Brno 1995. info
 • Marta Poláková Dynamické tělo 12991/1
  not specified
 • Marta Poláková Dynamické tělo 12991/2
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4 (ZS), 4 (LS)
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DVDL213