DVDL213 Physical Theatre

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
0/4/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 202, Wed 10:15–11:45 202, Thu 10:15–11:45 202
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ213 Physical Theatre )
pohybové a umělecké předpoklady, ochota ke spolupráci ve skupině, tvůrčí dispozice
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, osvojení dovedností žonglování, manipulace s předměty, rozvoj umění použít znakový jazyk scénicky zajímavým způsobem, předání pedagogických postupů, rozvoj pedagogických dispozic studentů
Syllabus (in Czech)
  • Základní pojmy: pohyb, gesto, výraz, znakový jazyk, komunikace, partnerská spolupráce, žonglování, práce s předmětem, pantomima, partnerská akrobacie, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, radost
  • Základní témata: jméno, život, abeceda, zvířata
Literature
    recommended literature
  • Šmolík, P.: Soubor námětů ke cvičení - O základní tělesné a pohybové průpravě, Praha 1980. info
  • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců. JAMU 1987. info
  • Šmolík, Petr - Akrobacie dvojic, DiFa JAMU, Brno 1995. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4 (ZS), 4 (LS)
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2018/DVDL213